ΜΕΝΟΥ

Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Η εταιρεία Thomas Poutas International Associates σε συνεργασία με τη Sloa και το Κολέγιο CDA διοργανώνουν ενημερωτικές συναντήσεις για το Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας που έχει προκηρύξει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

  • 22.05.2024, 17:30-19:00 στο CDA College Λευκωσίας (κτίριο πλατείας Ελευθερίας)
  • 23.05.2024, 17:30-19:00 στο CDA College Λεμεσού
  • 24.05.2024, 17:30-19:00 στο CDA College Λάρνακας
https://www.cdacollege.ac.cy/contact-us

Στόχος του Σχεδίου είναι η ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας από νέους και γυναίκες, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα, αξιοποιώντας τις γνώσεις, τις εμπειρίες, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους. Η χορηγία ανέρχεται στο 70% στις ηλικίες 18-29 ετών, και στο 60% για άντρες ηλικίας 30-50 ετών και για γυναίκες ηλικίας 30-55 ετών. Η χορηγία υπολογίζεται ανάλογα με το κόστος των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης (Εξοπλισμός, Ειδικές Εγκαταστάσεις, Κτίρια -ανέγερση, αγορά, ανακαίνιση-διαμόρφωση χώρων-, Προβολή-Προώθηση και Άλλες Δαπάνες), με ανώτατο επιλέξιμο Προϋπολογισμό ανά επιχείρηση τις €120.000. Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ+) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή Δημοκρατία. Οι αιτήσεις/προτάσεις υποβάλλονται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Οδηγός ΣχεδίουΥπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας. Πληροφορίες: 22051338 / 99747479

Ακολούθησε μας στο Instagram για να είσαι ΠΑΝΤΑ ενήμερος!

Ακολούθησε μας στο Instagram για να είσαι ΠΑΝΤΑ ενήμερος!