ΜΕΝΟΥ

Πρότυπη Μονάδα Διάλυσης Φαρμάκων του Mediterranean Hospital of Cyprus

Γιώργος Πολυκάρπου, Κλινικός Φαρμακοποιός,

Διευθυντής Φαρμακείου Mediterranean Hospital of Cyprus

Το Mediterranean Hospital of Cyprus έχει ολοκληρώσει τη δημιουργία της σύγχρονης και ολοκληρωμένης μονάδας διάλυσης ενέσιμων κυτταροστατικών φαρμάκων και βιολογικών παραγόντων θεραπείας του καρκίνου, για τα οποία απαιτούνται ειδικές συνθήκες χειρισμού. Μάλιστα, η διαπίστευση που έγινε στη Μονάδα Διάλυσης Φαρμάκων από εξωτερικό οργανισμό, την κατατάσσει ανάμεσα στις Μονάδες Κατηγορίας Β, ως προς την καθαρότητα του χώρου. Το  γεγονός αυτό  καταδεικνύει ότι o σχεδιασμός και η λειτουργία της, είναι εναρμονισμένη πλήρως, με όλα τα διεθνή πρότυπα ποιότητας.

Τα πρότυπα αυτά, σχετίζονται με ελεγχόμενες συνθήκες πίεσης, υγρασίας, θερμοκρασίας και εναλλαγής αέρα, που εξασφαλίζουν στο μέγιστο βαθμό, τόσο την ασφάλεια του προσωπικού, που ασχολείται με την ετοιμασία των ενέσιμων αντικαρκινικών φαρμάκων, όσο και την άσηπτη παρασκευή του τελικού προϊόντος διάλυσης.

Χωροταξικά, η μονάδα διάλυσης του Νοσοκομείου αποτελείται από τους χώρους αλλαγής ενδυμασίας, το φαρμακείο, το δωμάτιο προπαρασκευής και το δωμάτιο διάλυσης. Όλοι οι χώροι βρίσκονται σε συνεχή, εφαπτόμενα διάταξη και επικοινωνούν με ελεγχόμενο σύστημα εισόδου. Είναι διαμορφωμένοι με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, τόσο για την προστασία του προσωπικού, που χειρίζεται τα συγκεκριμένα φάρμακα, όσο και για την προστασία των ασθενών, που θα λάβουν το τελικό προϊόν διάλυσης, από τυχόν μικροβιακές μολύνσεις.

Η λειτουργία της μονάδας διάλυσης φαρμάκων, στηρίζεται σε αυστηρές διαδικασίες και πρωτόκολλα, τα οποία ακολουθούνται πιστά από εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό. Συγκεκριμένα, δημιουργείται μια «αλυσίδα αξίας» που αποσκοπεί σε πλήρη έλεγχο της ποιότητας του τελικού προϊόντος, που θα καταλήξει στον ασθενή.

Στο χώρο του φαρμακείου, όπου φυλάσσονται και τα απαιτούμενα ενέσιμα φάρμακα θεραπείας του καρκίνου, ο Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός ελέγχει την ορθότητα του  πρωτοκόλλου και των δόσεων, που υπολογίστηκαν για τον κάθε ασθενή, με βάση τις οδηγίες του Θεράποντα Ιατρού και τα παραδίδει στο δωμάτιο παρασκευής.

Στο δωμάτιο προπαρασκευής, οι Τεχνικοί Φαρμακείου σε συνεργασία με την Προϊστάμενη Νοσηλεύτρια Ογκολογικού Τμήματος, παραλαμβάνουν και ελέγχουν το δίσκο με τα φάρμακα. Έπειτα, προετοιμάζονται τα φάρμακα και τα διαλύματα έγχυσης, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στη διάλυση.

Στο δωμάτιο διάλυσης, αφού ελεγχθεί η αντιστοιχία φαρμάκων και πρωτοκόλλου, γίνεται η διάλυση και έγχυση των ενέσιμων αντικαρκινικών φαρμάκων στα κατάλληλα παρεντερικά διαλύματα, μέσα σε ειδικό κουβούκλιο, το οποίο διασφαλίζει την προστασία του προϊόντος, του χειριστή και του περιβάλλοντος χώρου.

Στους χώρους αλλαγής ενδυμασίας, πραγματοποιείται το πλύσιμο των χεριών και του κατάλληλου προστατευτικού εξοπλισμού, από το προσωπικό που στελεχώνει την μονάδα.

Με βάση, λοιπόν, τα αυστηρά πρότυπα ποιότητας και τις προκαθορισμένες διαδικασίες που ακολουθούνται κατά τη λειτουργία της Μονάδας Διάλυσης Φαρμάκων στο Mediterranean Hospital of Cyprus, επιδιώκεται η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς και η ελαχιστοποίηση του κινδύνου από την έκθεση του προσωπικού στα κυτταροστατικά φάρμακα, που είναι ιδιαίτερα τοξικά και μεταλλαξιογόνα.

Για το Νοσοκομείο μας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη συνθήκη η βέλτιστη δραστικότητα των θεραπειών, που χορηγούνται στους ασθενείς, να συνδυάζεται με τη μέγιστη ασφάλεια για το ιατρικό, φαρμακευτικό, νοσηλευτικό και προσωπικό καθαριότητας της μονάδας διάλυσης και του Ογκολογικού τμήματος του Νοσοκομείου.

Ακολούθησε μας στο Instagram για να είσαι ΠΑΝΤΑ ενήμερος!

Ακολούθησε μας στο Instagram για να είσαι ΠΑΝΤΑ ενήμερος!