ΜΕΝΟΥ

Οδηγός Καλών Πρακτικών και Ορθής Επικοινωνίας για τη στήριξη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων από Επιχειρήσεις

Στη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, το Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη, ο Φορέας Ελέγχου Διαφήμισης και το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού ανακοίνωσαν την επικαιροποίηση του Οδηγού Καλών Πρακτικών και Ορθής Επικοινωνίας για τη στήριξη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων από Επιχειρήσεις. Ο οδηγός εξειδικεύει τις μορφές συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των ΜΚΟ, με ιδιαίτερη αναφορά σε τρόπους ολοκληρωμένης ενημέρωσης των καταναλωτών, όταν αυτοί καλούνται να πραγματοποιήσουν αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας συνεισφέροντας παράλληλα σε έναν κοινωφελή σκοπό.

Όπως δήλωσε ο Επίτροπος του Πολίτη Παναγιώτης Σεντώνας: «Αυτή η πρωτοβουλία του Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης βοηθά στην επίτευξη καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και των επιχειρήσεων, αλλά κυρίως συμβάλλει στη διαφάνεια και στην καλύτερη ενημέρωση των πολιτών».

Εκ μέρους του Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης, η Πρόεδρος Σωτηρούλλα Σωτηρίου ανέφερε: «Ο οδηγός αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για επιχειρήσεις και ΜΚΟ. Καταγράφει απλά και συνοπτικά τα βασικά ζητούμενα για την επικοινωνία των ενεργειών ΕΚΕ και διασφαλίζει ότι ανταποκρινόμαστε στα ζητούμενα των πολιτών και καταναλωτών στο θέμα αυτό. Στα επόμενα βήματα μας είναι η διοργάνωση μιας σειράς webinar έτσι ώστε να εκπαιδευτούμε τόσο ως ΜΚΟ όσο και ως Διαφημιζόμενες επιχειρήσεις, για την ορθή επικοινωνία των δράσεων μας».

Εκ μέρους του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, ο Πρόεδρος Ηλίας Δημητρίου επεσήμανε: «Η διασφάλιση ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος λειτουργίας των ΜΚΟ, η διαφάνεια, η χρηστή διοίκηση, η εξασφάλιση χορηγιών και η ενδυνάμωση τους για να μπορούν να ανταποκρίνονται στο ανταγωνιστικό και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον είναι μία στρατηγική μας επιδίωξη, ως Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού. Ο Οδηγός συμβάλλει στη δημιουργία αποτελεσματικότερων σχέσεων συνεργασίας μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και των ΜΚΟ, ακριβώς επειδή στηρίζει και καθοδηγεί τις ΜΚΟ στον τομέα των χορηγιών, των συνεισφορών που συνδέονται με την πώληση προϊόντων, ή/και με υπηρεσίες, ή ακόμη και με την ενεργό εμπλοκή των εργαζομένων της επιχείρησης στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων προς όφελος των ΜΚΟ».

Ακολούθησε μας στο Instagram για να είσαι ΠΑΝΤΑ ενήμερος!

Ακολούθησε μας στο Instagram για να είσαι ΠΑΝΤΑ ενήμερος!