ΜΕΝΟΥ

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος: Eκπόνηση μελέτης για τις επιπτώσεις των ψηλών κτιρίων

Το Πολεοδομικό Συμβούλιο, δια του Υπουργείου Εσωτερικών, ανέθεσε κατόπιν σχετικού διαγωνισμού στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος την εκπόνηση της μελέτης «Εκτίμηση και Αξιολόγηση Επιπτώσεων από την Ανέγερση Ψηλών Κτιρίων στην Κύπρο και Υποβολή Εισηγήσεων για Καταρτισμό Νέου Πολεοδομικού Πλαισίου Ρύθμισης Αναπτύξεων Ψηλών Κτιρίων».

Η μελέτη εστιάζει, τόσο στην αξιολόγηση του αντικτύπου από την ανέγερση ψηλών κτιρίων στις κυπριακές πόλεις, όσο και στον καθορισμό βασικών παραμέτρων για τη διαμόρφωση μίας ειδικής χωροθετικής πολιτικής σε σχέση με τη μελλοντική ανάπτυξη ψηλών κτιρίων στις πόλεις μας.

Η μελέτη αναμένεται να οργανωθεί σε τρία μέρη:

Το πρώτο μέρος θα εστιάσει στην κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης και θα συμπεριλάβει ανασκόπηση των διαδικασιών αδειοδότησης και ανέγερσης ψηλών κτιρίων, χαρτογράφηση και χωρική ανάλυση της χωροθέτησης των ψηλών κτιρίων, καθώς και ανάλυση της επίπτωσης των ψηλών κτιρίων στον αστικό ορίζοντα, τις θέες, το μικροκλίμα και τον σκιασμό, ενώ, πρόσθετα, θα διεξάγει αριθμό συνεντεύξεων με χρήστες περιοχών όπου αναπτύχθηκαν ψηλά κτίρια. 

Στο δεύτερο μέρος η έρευνα θα διευρυνθεί εκτός του κυπριακού χώρου, προκειμένου να καταγράψει καλές πρακτικές χωρών και πόλεων του εξωτερικού όσον αφορά τις κατευθύνσεις θέας, τον αισθητικό έλεγχο των οικοδομών, καθώς και τις διαδικασίες πολεοδομικού ελέγχου των αναπτύξεων με μεγάλο ύψος.

Το τρίτο μέρος της μελέτης θα εστιάσει στον καθορισμό παραμέτρων χωροθέτησης των ψηλών κτιρίων στις κυπριακές πόλεις και αναμένεται να προτείνει μηχανισμούς και εργαλεία υποβοήθησης του πολεοδομικού ελέγχου των σχετικών αναπτύξεων.

Η μελέτη αναμένεται να διαρκέσει πέντε (5) μήνες και εποπτεύεται από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το οποίο στηρίζει ενεργά τη διεξαγωγή της μελέτης με παροχή πολεοδομικών στοιχείων και πληροφοριών.

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Νέαπολις Πάφος, υπεύθυνος έργου είναι ο Δρ. Ιωάννης Α. Πισσούριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολεοδομικού Σχεδιασμού, και συμμετέχουν επίσης οι Δρ. Ευανθία Δόβα, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού, Δρ. Κωνσταντίνος Βασιλειάδης, Επίκουρος Καθηγητής στην Αρχιτεκτονική Τεχνολογία και Ενέργεια, Δρ. Χριστίνα Πιερή, Λέκτορας στην Διαχείριση Κληρονομιάς, Αγγελική Σιβιτανίδου, Λέκτορας Αρχιτεκτονικής, και Δρ. Χρυστάλα Ψαθίτη, Λέκτορας στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό/Θεωρία. Εξωτερικά μέλη της ομάδας μελέτης είναι οι Δρ. Γεωργία Γεμενετζή, Επίκουρη Καθηγήτρια Πολεοδομικού Προγραμματισμού-Σχεδιασμού στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και Ευγένιος Μπαλάσης, Αρχιτέκτων Μηχανικός και μελετητής Πολεοδόμος. Δεδομένου ότι η μελέτη φιλοδοξεί να καταγράψει και να μελετήσει τις απόψεις όλων των κατοίκων και ειδικά αυτών που διαμένουν στη Λευκωσία και στη Λεμεσό, όπου έχουν ανεγερθεί τα πλείστα ψηλά κτίρια, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμπληρώσει τις απόψεις του στο ερωτηματολόγιο που μπορεί να βρει στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/4wibc5jR5XHecnKM8

Ακολούθησε μας στο Instagram για να είσαι ΠΑΝΤΑ ενήμερος!

Ακολούθησε μας στο Instagram για να είσαι ΠΑΝΤΑ ενήμερος!