ΜΕΝΟΥ

Νέα Επιστημονική Επιτροπή ΠΑΣΥΚΑΦ

Η νέα Επιστημονική Επιτροπή του ΠΑΣΥΚΑΦ συστάθηκε με τη συμμετοχή καταξιωμένων επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, οι οποίοι διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με τα θέματα του καρκίνου, ανάλογα με τον ειδικό τομέα δραστηριότητάς τους.

Τα νέα μέλη έχουν συμφωνήσει να συνεργαστούν με τον ΠΑΣΥΚΑΦ για τρία χρόνια, με στόχο τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται στα άτομα με εμπειρία καρκίνου. Επιπλέον, σκοπεύουν να ενισχύσουν τις Διευθύνσεις του ΠΑΣΥΚΑΦ με έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση για τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα του καρκίνου.

Αποστολή της Επιστημονικής Επιτροπής είναι να προσφέρει υψηλού επιπέδου επιστημονικά τεκμηριωμένη, αντικειμενική και αμερόληπτη καθοδήγηση στον ΠΑΣΥΚΑΦ όσον αφορά στα θέματα καρκίνου που παρουσιάζονται και χρήζουν άμεσης στοχευμένης παρέμβασης.

Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής σε συνεργασία με τον ΠΑΣΥΚΑΦ θα συνεισφέρουν με τις εξειδικευμένες γνώσεις τους σε διάφορους τομείς, όπως η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, η ανακουφιστική και υποστηρικτική φροντίδα, η ψυχοκοινωνική στήριξη, η έρευνα, η πρόσβαση σε καινοτόμες και υψηλής ποιότητας εξετάσεις και θεραπείες καθώς και η διαμόρφωση πολιτικών καρκίνου, νέων κανονισμών και διαδικασιών ως προς το όφελος του ασθενή και των αγαπημένων προσώπων τους. 

Στη νέα Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν τόσο παλαιότεροι αξιόλογοι συνεργάτες οι οποίοι προσφέρουν διαχρονικά στο έργο του ΠΑΣΥΚΑΦ, όσο και νέοι, διακεκριμένοι επιστήμονες.

Η λίστα με τα ονόματα όλων όσων συμμετέχουν στην Επιστημονική Επιτροπή του ΠΑΣΥΚΑΦ είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΥΚΑΦ: https://pasykaf.org/el-our-team/

Ακολούθησε μας στο Instagram για να είσαι ΠΑΝΤΑ ενήμερος!

Ακολούθησε μας στο Instagram για να είσαι ΠΑΝΤΑ ενήμερος!