ΜΕΝΟΥ

Υποβολή Αιτήσεων για εισδοχή στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) για το Ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Εκπαίδευση σε επαγγελματικό και επιστημονικό περιβάλλον, εγγυημένα μικρός αριθμός εισακτέων φοιτητών, ένταξη φοιτητών σε ερευνητικές ομάδες, απόφοιτοι με βιογραφικό πλούσιο σε εργασιακή εμπειρία, πέραν των τριών δεκαετιών εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Τα στοιχεία αυτά συνθέτουν τη φόρμουλα στην οποία βασίστηκε η μεταπτυχιακή εκπαίδευση που προσφέρει το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου.

Τα προγράμματα του ΙΝΓΚ είναι κατάλληλα για απόφοιτους ιατρικής, βιολογίας, γενετικής, νευροεπιστήμης, βιοιατρικής, χημείας και άλλων συναφών κλαδών, οι οποίοι επιθυμούν να προχωρήσουν σε Μεταπτυχιακό η Διδακτορικό επίπεδο. Όλα τα προγράμματα είναι πλήρως πιστοποιημένα από τους αρμόδιους φορείς της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Προγράμματα Μάστερ (MSc) και Διδακτορικά (PhD)

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΙΝΓΚ προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα και είναι επικεντρωμένα στους τομείς ειδίκευσης του Ινστιτούτου. Συγκεκριμένα, μεταπτυχιακά προγράμματα προσφέρονται στους πιο κάτω κλάδους:

  • Μοριακή Ιατρική (MSc και PhD)
  • Ιατρική Γενετική (MSc και PhD)
  • Νευροεπιστήμη (MSc και PhD)
  • Βιοϊατρική Έρευνα (MSc)
  • Βιοτεχνολογία (MSc)

Τα προγράμματα Μάστερ συνδυάζουν μαθήματα μαζί με διατριβή (Research/Library project) και προσφέρονται είτε με πλήρη φοίτηση διάρκειας 13 μηνών είτε με μερική φοίτηση διάρκειας 24 μηνών.

Το πρόγραμμα Βιοϊατρικής Έρευνας έχει διάρκεια δύο χρόνια πλήρους φοίτησης και τρία χρόνια μερικής φοίτησης.

Τα Διδακτορικά προγράμματα συνδυάζουν μαθήματα κατα τη διάρκεια του πρώτου χρόνου μαζί με ερευνητική διατριβή καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Τα διδακτορικά προγράμματα προσφέρονται σε πλήρη φοίτηση με διάρκεια σπουδών 4 χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί πως προσφέρονται υποτροφίες στα προγράμματα Μάστερ και Διδακτορικού.

Εκπαίδευση & Εργασιακή Εμπειρία

Οι φοιτητές εντάσσονται στις ερευνητικές ομάδες του ΙΝΓΚ και παράλληλα παρακολουθούν διαλέξεις μαθημάτων κοινού κορμού και μαθημάτων επιλογής. Οι ερευνητικές διατριβές των φοιτητών εκπονούνται στα εργαστήρια του Ινστιτούτου, δίνοντας τους πολύτιμη εμπειρία σε πραγματικές εργαστηριακές συνθήκες. Το μοντέλο εκπαίδευσης το οποίο εφαρμόζει το ΙΝΓΚ είναι καινοτόμο για τα κυπριακά δεδομένα, αφού κάτω από την ίδια στέγη συνυπάρχουν η έρευνα, οι διαγνωστικές και κλινικές υπηρεσίες και η εκπαίδευση. Οι φοιτητές δρουν σε ένα ζωντανό εργασιακό περιβάλλον και έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με τα διάφορα Τμήματα του ΙΝΓΚ και να εκπονήσουν τις ερευνητικές τους διατριβές σε πληθώρα θεμάτων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται διαδικτυακά στην ιστοσελίδα https://www.cing.ac.cy/education όπου είναι  διαθέσιμος και ο οδηγός σπουδών καθώς κι όλα τα θέματα για τις αιτήσεις των Διδακτορικών θέσεων.    

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΙΝΓΚ για πληροφορίες ή και για διευθέτηση ραντεβού για προσωπική ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα και τις υποτροφίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Εκπαίδευσης

Tηλέφωνο +357 22392840/841/844   

Email education@cing.ac.cy

Ιστοσελίδα https://www.cing.ac.cy/education   

Ακολούθησε μας στο Instagram για να είσαι ΠΑΝΤΑ ενήμερος!

Ακολούθησε μας στο Instagram για να είσαι ΠΑΝΤΑ ενήμερος!