ΜΕΝΟΥ

Παρουσιάστηκε το Ερευνητικό Έργο Life Pharma Detox

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, στα γραφεία της φαρμακευτικής βιομηχανίας Medochemie, η 1η Συνάντηση Ενδιαφερομένων Φορέων στο πλαίσιο του Ερευνητικού Έργου Life PharmaDetox, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Συνάντηση είχε ως στόχο την παρουσίαση του Έργου και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, καθώς και την καταγραφή των αξιών, των ανησυχιών και των προσδοκιών για το σωστό σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή ενός τεχνολογικού συστήματος αποτοξίνωσης των λυμάτων φαρμακευτικών βιομηχανιών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν καθηγητές και ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου και άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, εκπρόσωποι από το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, Συμβούλια Αποχετεύσεως, καθώς και εκπρόσωποι φαρμακοβιομηχανιών και εταιρειών υποστήριξης φαρμακοβιομηχανικών εφαρμογών.

Ο Δρ Χριστάκης Σεργίδης, R&D, Innovation and CSR Director και συντονιστής του Έργου Life Pharma Detox, ανέφερε ότι οι φαρμακευτικές ουσίες που υπάρχουν στα λύματα αναγνωρίζονται από την επιστημονική κοινότητα ως σημαντικοί ρύποι. Αν και οι ποσότητες των φαρμακευτικών ενώσεων που διαρρέουν στο περιβάλλον είναι ελάχιστες, η βιοσυσσώρευσή τους και οι πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις εγείρουν ανησυχίες, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη αντιμετώπισής τους. Παράλληλα, υπέδειξε ότι ανάμεσα στις ουσίες αυτές, ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούν τα αντιβιοτικά, λόγω της πιθανής ανάπτυξης αντιμικροβιακής αντοχής από μικροοργανισμούς.

Η Δρ Μαρία Κυριαζή, Ερευνήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, παρουσίασε τον αρχικό σχεδιασμό του προτεινόμενου στο Έργο, καινοτόμου, περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμου συστήματος αποτοξίνωσης λυμάτων φαρμακευτικής βιομηχανίας, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει εργαλείο για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Σημείωσε, επίσης, ότι κατά το σχεδιασμό του συστήματος δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη δυνατότητα λειτουργίας με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην παραγωγή νερού κατάλληλου για άρδευση και βιομηχανικές χρήσεις.

Μετά το πέρας της παρουσίασης των πιθανών μελλοντικών εφαρμογών του συστήματος σε άλλους βιομηχανικούς κλάδους, ζητήθηκε η άποψη των εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με τις ευνοϊκές προϋποθέσεις και τα πιθανά εμπόδια που θα παρουσιαστούν κατά τη λειτουργία και την εμπορική εκμετάλλευση του προτεινόμενου συστήματος. Οι προτάσεις των φορέων αναμένεται να ληφθούν υπόψιν στη διαμόρφωση των μελλοντικών δράσεων του Έργου.

Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μετά την εγκατάσταση του συστήματος σε μία από τις μονάδες της εταιρείας Medochemie και την αξιολόγηση των πρώτων αποτελεσμάτων από τη λειτουργία του.

Για περισσότερες πληροφορίες στο: https://pharmadetox.eu/

Ακολούθησε μας στο Instagram για να είσαι ΠΑΝΤΑ ενήμερος!

Ακολούθησε μας στο Instagram για να είσαι ΠΑΝΤΑ ενήμερος!