ΜΕΝΟΥ

Ο Όμιλος Λεπτός λαμβάνει το «Χρυσό Πιστοποιητικό Βράβευσης» στην Τελετή των Περιβαλλοντικών Βραβείων 2022 που πραγματοποιήθηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Ανακύκλωσης. 

Ο μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Ανακύκλωσης Κύπρου (ΟΑΚ), το πρώτο συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, πραγματοποίησε πρόσφατα την πρώτη Τελετή Απονομής Περιβαλλοντικών Βραβείων για τους εργολάβους και τα μέλη του, για το έτος 2022. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ανακύκλωσης έχει καθιερώσει αυτά τα ετήσια Περιβαλλοντικά Βραβεία από το 2019, σε μια προσπάθεια να επιβραβεύσει τα μέλη του οργανισμού που έχουν ως κύριο στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Κύπρου και που εκπληρώνουν άμεσα και έμμεσα τις υποχρεώσεις τους που βασίζονται σε την ισχύουσα σχετική Νομοθεσία. 

Φέτος, στον Όμιλος Λεπτός απονεμήθηκε το ‘Χρυσό Πιστοποιητικό Βράβευσης΄ για την ορθολογιστική διαχείριση των Αποβλήτων από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις, στα έργα της τάξης που εκτέλεσε και τη συμβολή της, μαζί με τον ΟΑΚ στον αγώνα για την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.  

Για άλλη μια χρονιά, o Όμιλος Λεπτός αποδεικνύει ότι ένα πιο βιώσιμο μέλλον είναι μια από τις βασικές προτεραιότητές της. 

Κατά την τελετή απονομής το βασικό μήνυμα που ήθελαν να περάσουν οι διοργανωτές είναι να εφαρμόζουν όλο και περισσότερες εταιρείες φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές και να βελτιώνουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες προκειμένου να προστατεύουν καλύτερα το περιβάλλον μας. 

Ακολούθησε μας στο Instagram για να είσαι ΠΑΝΤΑ ενήμερος!

Ακολούθησε μας στο Instagram για να είσαι ΠΑΝΤΑ ενήμερος!