ΜΕΝΟΥ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύουν από 27 Οκτωβρίου 2022

Έργο: Ανάπλαση Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου – Στασικράτους – Ευαγόρου

 Α. Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου Γ (τμήμα από τη φωτοελέγχομενη διασταύρωση της με τις Λεωφόρους Σπύρου Κυπριανού – Διγενή Ακρίτα μέχρι τη φωτοελεγχόμενη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Ευαγόρου

 1. Απαγόρευση εισόδου σε μηχανοκίνητα, συμπεριλαμβανομένων δίκυκλων και τρίκυκλων οχημάτων (εκτός εξαιρέσεων*- βλέπε πιο κάτω) και μετατροπή και των δύο λωρίδων σε λεωφορειολωρίδες για διακίνηση λεωφορείων και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας. Τα υπόλοιπα μηχανοκίνητα, που δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις, θα μπορούν να συνεχίζουν την πορεία τους από το υπόλοιπο τμήμα της Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’ προς τη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού (με αριστερόστροφη κίνηση), ή τη Λεωφόρο Διγενή Ακρίτα, ή στην οδό Κρήτης (με δεξιόστροφη κίνηση).
 2. Παραμένει σε ισχύ το ρυθμιστικό μέτρο «Δρόμος Κοινής Χρήσης (Shared Space)» όπου η κίνηση των τροχοφόρων θα συνεχίσει να γίνεται υποχρεωτικά με μέγιστη ταχύτητα τα 20χλμ./ώρα. Ταυτόχρονα θα συνεχίσει να απαγορεύεται αυστηρώς η στάση και στάθμευση οχημάτων σε όλο το μήκος του δρόμου.
 3. Σε ισχύ θα παραμείνει η απαγόρευση της δεξιόστροφης κίνησης από Διγενή Ακρίτα προς Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’

Β. Οδός Α. Γ. Λεβέντη

 1. Απαγόρευση εισόδου σε μηχανοκίνητα συμπεριλαμβανομένων δίκυκλων και τρίκυκλων οχημάτων (εκτός εξαιρέσεων *- βλέπε πιο κάτω) και μετατροπή και των δύο λωρίδων σε λεωφορειολωρίδες για διακίνηση λεωφορείων και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας. Τα υπόλοιπα μηχανοκίνητα, που δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις, θα μπορούν να συνεχίζουν την πορεία τους από Πλατεία Σολωμού προς Λεωφόρο Ομήρου με αριστερόστροφη κίνηση, από τη Λεωφόρο Ομήρου ευθεία προς Πλατεία Ελευθερίας και από Λεωφόρο Ευαγόρου ευθεία προς το παλιό ΓΣΠ.
 2. Μετατροπή της οδού Α. Γ. Λεβέντη σε δρόμο κοινής χρήσης (Shared Space) όπου η κίνηση των τροχοφόρων θα γίνεται υποχρεωτικά με μέγιστη ταχύτητα τα 20χλμ./ώρα. Ταυτόχρονα απαγορεύεται αυστηρώς η στάση και στάθμευση οχημάτων σε όλο το μήκος του δρόμου.
 3. Σε ισχύ θα παραμείνει η απαγόρευση της δεξιόστροφης κίνησης από τη Λεωφ. Ευαγόρου προς την Α. Γ. Λεβέντη, για όλους. Ενώ η αριστερόστροφη κίνηση από Λεωφ. Ευαγόρου προς τη Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’, θα επιτρέπεται μόνο για τα οχήματα που περιλαμβάνονται στις πιο κάτω εξαιρέσεις*, που έχουν μέγιστο μήκος τα 8 μέτρα.
 • Προσοχή!

Σε όλο το μήκος του κεντρικού άξονα της Λεωφόρου Αρχ. Μακαρίου Γ’ (τμήμα ως πιο πάνω) και της οδού Α. Γ. Λεβέντη υπάρχει συνεχόμενη άσπρη γραμμή, ως εκ τούτου απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε δεξιόστροφη κίνηση οχημάτων για πρόσβαση σε ιδιωτικά τεμάχια.

Γ. Εξαιρέσεις*

Στο τμήμα της Λεωφόρου Αρχ. Μακαρίου Γ’ που περιγράφεται πιο πάνω και στην οδό Α. Γ. Λεβέντη, εκτός από λεωφορεία θα επιτρέπεται η είσοδος σε οχήματα Δικαιούχων, οι κατηγορίες των οποίων περιγράφονται ως εξής:

(α) Οχήματα που ανήκουν σε νόμιμους χρήστες αδειοδοτημένων χώρων στάθμευσης εντός ιδιωτικών τεμαχίων, των οποίων η πρόσβαση γίνεται μόνο από τη Λεωφόρο Αρχ. Μακαρίου Γ’, ή από την οδό Α. Γ. Λεβέντη. Νοείται πως τα οχήματα αυτά θα πρέπει να σταθμεύουν στις αδειοδοτημένες τους θέσεις και όχι στο δρόμο, ή στα πεζοδρόμια.

(β) Οχήματα Έκτακτης Ανάγκης π.χ. ασθενοφόρα, οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας Κύπρου, οχήματα των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας για αντιμετώπιση βλαβών εντός της συγκεκριμένης περιοχής κ.λπ.

(γ) Ταξί – Οχήματα αδειούχων οδηγών ταξί

(δ) Ποδήλατα και ScooterΧρήστες ποδηλάτων και scooter ακολουθώντας πάντα τη νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς.

(ε) Οχήματα Τροφοδοσίας – Οχήματα τροφοδοσίας μεταξύ των ωρών 8:00π.μ.-11:00π.μ. Πιο αναλυτική περιγραφή του τρόπου τροφοδοσίας γίνεται πιο κάτω.

(στ) Οχήματα συλλογής απορριμμάτων και υλικών ανακύκλωσης

Για τα πιο πάνω είναι απαραίτητη η Εγγραφή σε Κατάλογο Δικαιούχων, για την οποία θα ακολουθήσει σχετική επικοινωνία του Δήμου με τους επηρεαζόμενους

Δ. Άννης Κομνηνής (τμήμα Φιλιππιάδος – Μακαρίου), Ήρας (τμήμα Στασάνδρου – Μακαρίου), Μπουμπουλίνας (τμήμα Στασάνδρου – Μακαρίου), Γρηγορίου Ξενοπούλου, Αγίας Ελένης (τμήμα από Στασάνδρου – Μακαρίου) και Αρνάλδας

 1. Τα τμήματα των δρόμων όπως περιγράφονται πιο πάνω μετατρέπονται σε αδιέξοδα κοινής χρήσης (Shared Space) με κίνηση και στις δύο κατευθύνσεις όπου η κίνηση των τροχοφόρων θα γίνεται υποχρεωτικά με μέγιστη ταχύτητα τα 20χλμ./ώρα.
 2. Το τμήμα της οδού Άννης Κομνηνής, από τη συμβολή της με την οδό Στασάνδρου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Φιλιππιάδος θα παραμένει μονόδρομος με κατεύθυνση προς την οδό Φιλιππιάδος.
 3. Σημειώνεται ότι θα απαγορεύεται η στάση και στάθμευση σε όλο το μήκος των δρόμων που αναφέρονται πιο πάνω, εκτός από τις καθορισμένες & σηματοδοτημένες θέσεις στάθμευσης με χρονικό όριο 30 λεπτών από τις 8.00 π.μ. μέχρι τις 7.00 μ.μ. εκ των οποίων από τις 8.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ. θα επιτρέπεται η στάθμευση σε οχήματα τροφοδοσίας και από τις 7.00 μ.μ. μέχρι τις 8.00 π.μ. της επόμενης μέρας το πρωί η στάθμευση θα είναι ελεύθερη χωρίς χρονικό όριο για όλους τους χρήστες.
 4. Επιπρόσθετα, κατά μήκος των πιο πάνω οδών έχουν δημιουργηθεί χώροι δωρεάν στάθμευσης με χρονικό όριο 30 λεπτών και χώροι στάθμευσης ΑμεΑ.
 5. Στις συμβολές της Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’ με τις παρόδους Άννης Κομνηνής, Ήρας, Μπουμπουλίνας, Γρηγορίου Ξενοπούλου, Αγίας Ελένης, Αφροδίτης, και Θεοφάνη Θεοδότου, όπου έχουν διαμορφωθεί μικρές πλατείες (pocket squares) δεν θα επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων. Ομοίως δεν θα επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων από τη Λεωφόρο Αρχ. Μακαρίου Γ’ προς την οδό Μνασιάδου.
 6. Στα τμήματα των παρόδων Άννης Κομνηνής, Ήρας, Μπουμπουλίνας, Γρηγορίου Ξενοπούλου, Αγίας Ελένης και Αρνάλδας, που θα λειτουργήσουν ως αμφίδρομα αδιέξοδα θα επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων με μέγιστο μήκος τα 7 μέτρα.

Ε. Οδοί Στασάνδρου (τμήμα) και Αφροδίτης (τμήμα)  

 1. Το τμήμα της οδού Στασάνδρου μεταξύ Αφροδίτης & Αγίας Ελένης μετατρέπεται σε δρόμο μονόδρομης κατεύθυνσης κυκλοφορίας και κοινής χρήσης (Shared Space) όπου η κίνηση των τροχοφόρων θα γίνεται υποχρεωτικά με μέγιστη ταχύτητα τα 20χλμ./ώρα
 2. Στη συμβολή των οδών Στασάνδρου – Αφροδίτης με τη Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’ έχει διαμορφωθεί πλατεία με ελεγχόμενη πρόσβαση μόνο για λεωφορεία και οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Στ. Τροφοδοσία Λεωφόρου Αρχ. Μακαρίου Γ’ και Α. Γ. Λεβέντη

Όπως και πριν τη υλοποίηση του Έργου θα απαγορεύεται η στάση και στάθμευση σε όλο το μήκος των πιο πάνω δρόμων. Ως εκ τούτου η τροφοδοσία θα γίνεται σε προκαθορισμένο ωράριο:

(α) μέσω των διαμορφωμένων / σηματοδοτημένων χώρων στάθμευσης τροφοδοσίας επί των παρόδων της Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’ (oδοί Αρνάλδας, Αγίας Ελένης, Γρηγορίου Ξενοπούλου, Μπουμπουλίνας, Άννης Κομηνής, Στασάνδρου, Αφροδίτης)

(β)  με στάθμευση εντός των ιδιωτικών τεμαχίων.

Οι πιο πάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν με τις ανάλογες οριζόντιες και κάθετες σημάνσεις, που το κοινό οφείλει να ακολουθεί.

Για οποιαδήποτε σχόλια / εισηγήσεις / παράπονα το κοινό μπορεί να απευθύνεται στο Δήμο Λευκωσίας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης citizenservice@nicosiamunicipality.org.cy

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε, τον Κρατικό Προϋπολογισμό και το Δήμο Λευκωσίας στα πλαίσια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020,- Ειδικός Στόχος: Βελτίωση της κινητικότητας κυρίως στην αστική περιοχή Λευκωσίας, – Άξονα 5: Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση των Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα.

Ακολούθησε μας στο Instagram για να είσαι ΠΑΝΤΑ ενήμερος!

Ακολούθησε μας στο Instagram για να είσαι ΠΑΝΤΑ ενήμερος!