ΜΕΝΟΥ

Ινστιτούτο Κύπρου: Σημαντική Συνεισφορά Εμπειρογνωμοσύνης σε Επίκαιρα Θέματα Δημόσιας Πολιτικής

Με στόχο να συνεισφέρει με επιστημονική τεκμηρίωση στο δημόσιο διάλογο, το Ινστιτούτο Κύπρου (ΙΚυ) ξεκινά την έκδοση σύντομων Σχολίων (Policy Briefs) με βάση την εμπειρία των ερευνητών του, αναλύοντας επίκαιρα θέματα που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Τα Σχόλια αυτά θα ετοιμάζονται σε περιοδική βάση και θα εκδίδονται από το Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογικής Πολιτικής και Καινοτομίας του ΙΚυ, σε συνεργασία με ερευνητές άλλων Κέντρων του Ινστιτούτου.

Το Ινστιτούτο Κύπρου προγραμματίζει επίσης την ετοιμασία αντίστοιχων σύντομων ενημερωτικών κειμένων σε θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας (Science and Technology Briefs), για να συνδράμει στην ενημέρωση της κοινωνίας και στη λήψη αποφάσεων με βάση την επιστημονική γνώση.

Το πρώτο Σχόλιο Πολιτικής αφορά την πορεία της Κύπρου προς μια οικονομία και κοινωνία μηδενικών εκπομπών άνθρακα και τις τεχνολογικές και οικονομικές προκλήσεις και ευκαιρίες που μπορούν να προκύψουν. Ετοιμάστηκε σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υδάτινων Πόρων του ΙΚυ, με συγγραφείς τον Καθηγητή Θεόδωρο Ζαχαριάδη και τον Ερευνητή Δρα Κωνσταντίνο Ταλιώτη.

Το Σχόλιο συνοψίζει μια ευρύτερη τεχνο-οικονομική μελέτη που διενήργησαν οι συγγραφείς του, που είναι επίσης δημοσίως διαθέσιμη. Οι συγγραφείς αναλύουν τα χαρακτηριστικά της οικονομίας μιας κλιματικά ουδέτερης Κύπρου, επεξηγούν ότι η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα θα απαιτήσει σοβαρές επενδύσεις από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες όμως, χάρη στην απεξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, μπορούν να αποβούν συμφέρουσες για την οικονομία και την κοινωνία και να απελευθερώσουν πόρους που μπορούν να επανεπενδυθούν στην οικονομία. Ταυτόχρονα, όμως, η μετάβαση συνοδεύεται και από οικονομικές προκλήσεις, για τις οποίες πρέπει να ληφθούν μέτρα έγκαιρα.

Οι συγγραφείς υπογραμμίζουν ότι, για να μπει η Κύπρος σε τροχιά κλιματικής ουδετερότητας, όλες οι κρατικές πολιτικές και επενδύσεις θα πρέπει, ήδη από σήμερα, να ευθυγραμμιστούν με τον στόχο των καθαρά μηδενικών εκπομπών το 2050. Η καθυστέρηση στην υλοποίηση της πράσινης μετάβασης θα κοστίσει περισσότερο στην κοινωνία. Αυτό απαιτεί ένα αξιόπιστο μίγμα πολιτικής που θα συντονίζεται κεντρικά σε κυβερνητικό επίπεδο και θα περιλαμβάνει στήριξη σε πράσινες επενδύσεις και δράσεις καινοτομίας, απόσυρση δημόσιων πόρων από περιβαλλοντικά επιβλαβείς επενδύσεις και συνδυασμό πράσινων φόρων και επιδοτήσεων, εφαρμόζοντας τα κριτήρια βιώσιμης χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Σχόλιο Πολιτικής, στην ελληνική γλώσσα με σύντομη αγγλική περίληψη, είναι διαθέσιμο εδώ.

Η εκτενέστερη μελέτη, στην ελληνική γλώσσα με εκτεταμένη περίληψη στα αγγλικά, είναι διαθέσιμη εδώ.

Ακολούθησε μας στο Instagram για να είσαι ΠΑΝΤΑ ενήμερος!

Ακολούθησε μας στο Instagram για να είσαι ΠΑΝΤΑ ενήμερος!