ΜΕΝΟΥ

Η Upfield ανακοινώνει το εταιρικό της αποτύπωμα μεθανίου και προσκαλεί κι άλλες εταιρείες τροφίμων να πράξουν το ίδιο

  • Η Upfield καθίσταται η πρώτη μεγάλη εταιρεία τροφίμων, η οποία παρουσιάζει δημόσια το εταιρικό της αποτύπωμα μεθανίου. Η διαφάνεια ως προς το αποτύπωμα μεθανίου βρίσκεται στο επίκεντρο του ενεργειακού τομέα, αλλά όχι ακόμα στον τομέα των τροφίμων και της γεωργίας, που είναι υπεύθυνοι και για τις περισσότερες εκπομπές μεθανίου.
  • Η Upfield συνεργάζεται με την εταιρεία Anthesis, η οποία ανέπτυξε μεθοδολογία- για τη βιομηχανία τροφίμων – σχετικά με τη δημοσιοποίηση των εκπομπών μεθανίου.
  • Η μείωση των εκπομπών μεθανίου μπορεί να οδηγήσει σε μετρήσιμες, σημαντικές αλλαγές για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη τις επόμενες δεκαετίες.

Η Upfield, η κορυφαία εταιρεία παραγωγής τροφίμων φυτικής προέλευσης παγκοσμίως, καθίσταται η πρώτη εταιρεία στον τομέα τροφίμων και γεωργίας, που παρουσίασε δημοσίως τις ποσότητες εκπομπών μεθανίου, προσκαλώντας και άλλες εταιρείες του ιδίου τομέα να πράξουν το ίδιο.

Με το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) να προτείνει τη μείωση των εκπομπών μεθανίου κατά 45% έως το 2030, ώστε να παραμείνει εντός του πλαισίου των 1,5°C της παγκόσμιας υπερθέρμανσης, η Upfield έχει απευθύνει έκκληση για εταιρική διαφάνεια και συνεργασία, έχοντας ως κοινό στόχο την υγεία του πλανήτη. Καθώς το μεθάνιο έχει περισσότερες από 80 φορές τη δυναμική υπερθέρμανσης του CO2 σε μία περίοδο 20 ετών, η μείωση των εκπομπών του καθίσταται βασική προτεραιότητα.

Ο τομέας της γεωργίας, σύμφωνα με τη Συμμαχία για το Κλίμα και τον Καθαρό Αέρα και την Παγκόσμια Αξιολόγηση του Μεθανίου (2021) του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), αποτελεί τον μεγαλύτερο παράγοντα εκπομπής ανθρωπογενών εκπομπών μεθανίου, που υπολογίζεται στο 40% των εκπομπών. Η Διάσκεψη Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP26) διαπίστωσε ότι οι δεσμεύσεις σχετικά με τη μείωση του μεθανίου εστιάζουν κυρίως στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ για άλλες βιομηχανίες  – όπως αυτές των τροφίμων και της γεωργίας  – σε μεγάλο βαθμό δεν προσδιορίστηκαν.

Αναγνωρίζοντας, λοιπόν, τη μείωση του αποτυπώματος με την παραγωγή φυτικών προϊόντων, η Upfield καλεί τις εταιρείες τροφίμων και ποτών να καταβάλλουν μία συντονισμένη και δημόσια προσπάθεια για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου, μέσω διάφορων μεθόδων, όπως τη διαφοροποίηση προσφοράς προϊόντων χωρίς κρέας και γαλακτοκομικά, την καινοτομία στις μεθόδους παραγωγής και τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επιπλέον, μετά τη συνειδητή της απόφαση να εξετάσει και να γνωστοποιήσει το αποτύπωμα μεθανίου, σε συνέχεια της COP26, συνεργάστηκε με τη συμβουλευτική εταιρεία βιωσιμότητας Anthesis, η οποία και δημιούργησε μια μεθοδολογία για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης των εκπομπών και τα επακόλουθα σχέδια για τη μείωσή τους.

Συγκεκριμένα, η Upfield έχει δημοσιοποιήσει ότι το μεθάνιο αποτελεί το 7.5% (0,237 εκατομμύρια  τόνους ισοδυνάμου CO2) του συνολικού της αποτυπώματος αερίων θερμοκηπίου, με την πλειονότητα αυτών να πηγάζει από την παραγωγή συστατικών (εκπομπές “πεδίου 3”). H εταιρεία γνωρίζει πλέον ότι η αφαίρεση όλων των υπόλοιπων γαλακτοκομικών υλών από συστατικά/προϊόντα, η εξάλειψη των ορυκτών καυσίμων στα εργοστάσια και τη διακίνηση εμπορευμάτων και ο εντοπισμός του μεθανίου στις εφοδιαστικές αλυσίδες της εταιρείας, θα συνδράμουν όλα στη μείωση του μεθανίου. Έτσι, αφού αποτίμησε τις βασικές πηγές των εκπομπών μεθανίου, η εταιρεία κατευθύνεται τώρα προς την εξάλειψη των γαλακτοκομικών προϊόντων και συστατικών από την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα της, τα επόμενα χρόνια. Στην Upfield, τα γαλακτοκομικά αποτελούν περίπου το 1% των συστατικών της κατά βάρος, αλλά είναι υπεύθυνα για το δυσανάλογο ποσοστό του 8% των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου, εκ των οποίων ένα μεγάλο ποσοστό είναι εκπομπές μεθανίου.

Η Sally Smith, Γενική Διευθύντρια Βιωσιμότητας και ESG της Upfield παγκοσμίως, δήλωσε: «Κατά τη διάρκεια της COP26, ξεκίνησαν σημαντικές συζητήσεις σχετικά με τη σοβαρότητα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε το μεθάνιο, ως παράγοντα που συμβάλλει στην κλιματική κρίση, αν και στον τομέα των τροφίμων και της γεωργίας δεν αναφέρθηκε σχεδόν καθόλου. Παρουσιάζοντας, λοιπόν, δημόσια το αποτύπωμα μεθανίου της εταιρείας, επιδιώκουμε να  τονίσουμε τη σημασία της διαφάνειας ως προς τις εκπομπές μεθανίου, και για τον τομέα των τροφίμων. Θέλουμε να συμβάλουμε στη δημιουργία μιας μεθοδολογίας για τη μέτρηση και τη δημοσιοποίηση του μεθανίου και να ενθαρρύνουμε τη δράση για ταχεία μείωση του επιβλαβούς αυτού αερίου του θερμοκηπίου. Εάν πιστεύετε ότι υπάρχει καλύτερος τρόπος να δηλώσουμε τις εκπομπές μεθανίου, θα θέλαμε να τον ακούσουμε!».

Επιπλέον, η Upfield, μεταξύ άλλων, έχει ήδη θέσει στόχους προκειμένου να μειώσει το συνολικό της αποτύπωμα στην εκπομπή των αερίων του θερμοκηπίου  κατά 25% έως το 2030 και να επιτύχει ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050. Παράλληλα, έχει δεσμευτεί στη μείωση κατά 95% της χρήσης πλαστικών έως το 2030. Ακόμη, έχει δεσμευτεί να ενθέτει στις ετικέτες όλες τις πληροφορίες για το αποτύπωμα άνθρακα σε 500 εκατομμύρια συσκευασίες των φυτικών προϊόντων της, έως το τέλος του 2025, για να βοηθήσει τους καταναλωτές να είναι ενημερωμένοι πριν λάβουν αποφάσεις σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των τροφίμων που επιλέγουν.

 

Ακολούθησε μας στο Instagram για να είσαι ΠΑΝΤΑ ενήμερος!

Ακολούθησε μας στο Instagram για να είσαι ΠΑΝΤΑ ενήμερος!