ΜΕΝΟΥ

Η APS αποκτά χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων και ακινήτων στη Ρουμανία από την Τράπεζα Κύπρου

Η APS ανακοινώνει την απόκτηση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων και ακινήτων, συνολικής συμβατικής αξίας ύψους €147 εκατ. από τον ‘Όμιλο της Τράπεζας Κύπρου.

Η πώληση του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου είναι στα πλαίσια της στρατηγικής της Τράπεζας Κύπρου η οποία στοχεύει στην απομόχλευση μη βασικών στοιχείων ενεργητικού και την επίτευξη μιας βιώσιμης και κερδοφόρας μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

Ο κ. Martin Machoň, Διευθύνων Σύμβουλος της APS, σημείωσε, «Η αγορά της Ρουμανίας παραμένει πολύ σημαντική για την APS. Αυτή η συναλλαγή ενισχύει τη θέση μας στην αγορά ως ο μεγαλύτερος επενδυτής και διαχειριστής προβληματικών χρεών. Μέσω του νέου APS Credit Fund το οποίο μόλις έχει εισαχθεί στην αγορά, η στρατηγική μας είναι να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε, εξερευνώντας μοναδικές επενδυτικές ευκαιρίες και αγοράζοντας νέα χαρτοφυλάκια. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε με την Τράπεζα Κύπρου σε μια στρατηγική συναλλαγή μιας τέτοιας μεγάλης σημασίας. Ευχαριστούμε την Τράπεζα Κύπρου για την επαγγελματική της συνεργασία στη σύναψη αυτής της συμφωνίας» .

Ο κ. Μιχάλης Αθανασίου, Διευθυντής Μεγάλων & Διεθνών Επιχειρήσεων Τράπεζας Κύπρου, σημείωσε ότι: «Η συναλλαγή αυτή αφορά την πώληση του εναπομείναντα χαρτοφυλακίου στοιχείων ενεργητικού Ρουμανίας από την Τράπεζα, σε συνέχεια του τερματισμού των τραπεζικών εργασιών στη Ρουμανία κατά τα τελευταία έτη. Η συναλλαγή ενισχύει επίσης τις βασικές λειτουργίες της Τράπεζας και συνάδει με τη στρατηγική της Τράπεζας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την APS για τη συνεργασία μας και για την εποικοδομητική προσέγγιση της για την ολοκλήρωση της εν λόγω συναλλαγής.»

APS

Ο Όμιλος APS ιδρύθηκε το 2004 και κατά τη διάρκεια των 18 ετών ύπαρξής του, η εταιρεία κατάφερε να λάβει κορυφαία θέση σε 15 χώρες. Δραστηριοποιείται κυρίως στις αγορές της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο τομέας εξειδίκευσης του ομίλου αποτελείται από 3 πυλώνες: επενδύσεις σε προβληματικά δάνεια, εναλλακτική διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, επενδύσεις σε ακίνητα. Ο Όμιλος APS διαχειρίζεται σήμερα 104 χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων συνολικής ονομαστικής αξίας άνω των €10,3 δις ευρώ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

Ο Όμιλος της Τράπεζας Κύπρου είναι ο κορυφαίος όμιλος τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Κύπρο, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνουν λιανική και εμπορική τραπεζική, τη χρηματοδότηση, το factoring, την επενδυτική τραπεζική, τη μεσιτεία, τη διαχείριση κεφαλαίων, την ιδιωτική τραπεζική, την Ασφάλιση Ζωής και γενικά στον τομέα των ασφαλίσεων. Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου λειτουργούσε μέσω συνολικά 90 καταστημάτων στην Κύπρο, εκ των οποίων τα 10 λειτουργούσαν ως ταμεία για χρηματικές Συναλλαγές. Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, το Σύνολο του Ενεργητικού του Ομίλου ανερχόταν στα €25,0 δις ευρώ και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων αν ανερχόταν σε €2,1 δις ευρώ. Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου απασχολούσε 3.438 άτομα ανά το παγκόσμιο. Το Συγκρότημα  της Τράπεζας Κύπρου περιλαμβάνει την Cyprus Holdings Public Limited Company, τη θυγατρική της Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ και τις θυγατρικές της.

Ακολούθησε μας στο Instagram για να είσαι ΠΑΝΤΑ ενήμερος!

Ακολούθησε μας στο Instagram για να είσαι ΠΑΝΤΑ ενήμερος!