ΜΕΝΟΥ

HELLENiQ ENERGY: Αλλαγή σελίδας στην Κύπρο με την ίδρυση της ΕΚΟ Energy

Ξεκίνησε η εμπορική δραστηριότητα στην προμήθεια ηλεκτρισμού από ΑΠΕ

Την έναρξη λειτουργίας στην Κύπρο της EKO Energy, που θα δραστηριοποιείται στον τομέα της προμήθειας πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ανακοίνωσε η HELLENiQ ENERGY. Η EKO Energy στοχεύει να καλύψει το σύνολο των ενεργειακών αναγκών για επιλεγμένους εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές, ως ο πρώτος ολοκληρωμένος και καθετοποιημένος ενεργειακός πάροχος στην Κύπρο, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την αξιοπιστία της HELLENiQ ENERGY.

Σε επίσημη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία και την οποία τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, η HELLENiQ ENERGY παρουσίασε τα αποτελέσματα του στρατηγικού της πλάνου «VISION 2025» για την ενεργειακή μετάβαση, καθώς και τα επιχειρηματικά σχέδιά της, με τα οποία φιλοδοξεί να συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων για μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας και αυτονομίας της Κύπρου. Παρόντες στην παρουσίαση ήταν εκπρόσωποι της Κυπριακής Κυβέρνησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η Διοίκηση της HELLENiQ ENERGY, καθώς και τα στελέχη της ΕΚΟ Κύπρου.

Η HELLENiQ ENERGY πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια στην προσπάθεια για ενεργειακή μετάβαση, με άξονα το πρόγραμμα «VISION 2025». Εκσυγχρονίζει τις παραδοσιακές δραστηριότητές της στη διύλιση και την εμπορία καυσίμων μειώνοντας το ανθρακικό της αποτύπωμα, επεκτείνεται σε νέες ενεργειακές αγορές και αναπτύσσει εκτενές χαρτοφυλάκιο στις ΑΠΕ και στην πράσινη ενέργεια, στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.

Ειδικότερα στην Κύπρο, η HELLENiQ ENERGY επενδύει με συνέπεια στον μετασχηματισμό των δραστηριοτήτων της και θέτει σε λειτουργία την ΕΚΟ Εnergy, επιταχύνοντας τη μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας και προσφέροντας ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των καταναλωτών. Η ΕΚΟ Εnergy έχει ήδη ξεκινήσει τις εμπορικές δραστηριότητές της και παρέχει τις υπηρεσίες της σε βιομηχανικούς και εμπορικούς πελάτες. Προωθώντας το στρατηγικό σχεδιασμό της, η Εταιρεία έχει συνάψει έως σήμερα συμβόλαια συνολικής κατανάλωσης 60 GWh και επιδιώκει τη συνέχιση της δυναμικής ανάπτυξής της, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας πιο ανταγωνιστικής αγοράς με επίκεντρο πάντα τον καταναλωτή. Βασικός άξονας στη στρατηγική της είναι η καθετοποίηση των δραστηριοτήτων με ιδιόκτητα πάρκα, προσφέροντας ευελιξία και σωστή ενεργειακή διαχείριση στους πελάτες της.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ανέφερε: «Είναι με ιδιαίτερη χαρά που συμμετέχω στη σημερινή εκδήλωση για την ανακοίνωση της έναρξης λειτουργίας της εταιρείας EKO ENERGY ως προμηθευτή πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας. Μιας εταιρείας (βλ. EKO CYPRUS LIMITED) με πετυχημένη λειτουργία και παρουσία στην εμπορία καυσίμων, αλλά και πολύπλευρη κοινωνική προσφορά.

Θα ήθελα να αναφέρω ότι η διεύρυνση των εργασιών σας (βλ. HELLENiQ ENERGY) στην Κύπρο, οι νέες σας επενδύσεις στην κυπριακή αγορά, είναι για εμάς μια από τις σημαντικότερες ψήφους εμπιστοσύνης για την κυπριακή οικονομία και θα ήθελα εκ μέρους της Πολιτείας, εκ μέρους του συνόλου του κυπριακού λαού, να σας ευχαριστήσω».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέας Σιάμισιης, τόνισε: «Η δημιουργία της EKO ENERGY αποτελεί ένα ορόσημο για εμάς, καθώς επενδύουμε για να καταστήσουμε την Εταιρεία μας στην Κύπρο έναν ολοκληρωμένο και καθετοποιημένο πάροχο ενεργειακών προϊόντων και λύσεων. Υποστηρίζουμε έμπρακτα την πράσινη μετάβαση της χώρας και βοηθάμε στην επίτευξη των στόχων για ενεργειακή αυτονομία και μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος. Παράλληλα πιστεύουμε πως η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην αγορά ενέργειας θα έχει ορατά οφέλη για τους καταναλωτές, ενώ την ίδια ώρα δημιουργούμε εξειδικευμένες θέσεις εργασίας, οι οποίες με τη σειρά τους δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τον τόπο. Μετά την Κύπρο, που για εμάς αποτελεί στρατηγική επιλογή, σχεδιάζουμε προσεκτικά τις κινήσεις μας και σε άλλες αγορές του εξωτερικού, για τις οποίες σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις, δίνοντας έμφαση στη νέα ενέργεια και στις ΑΠΕ».

Σχετικά με τη HELLENiQ ENERGY

Η HELLENiQ ENERGY, γνωστή μέχρι και πρόσφατα ως ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, είναι ένας κορυφαίος ολοκληρωμένος ενεργειακός Όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1998 και δραστηριοποιείται σε 6 χώρες, με χαρτοφυλάκιο που εκτείνεται σε όλη την ενεργειακή αλυσίδα αξίας. Το 2023, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €12.8 δισ. και τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA σε €1.237 εκατ., ενώ οι συνολικές επενδύσεις έφτασαν στα €291 εκατ.

Η HELLENiQ ENERGY προωθεί τον ενεργειακό μετασχηματισμό σε όλες τις αγορές της, αγκαλιάζοντας την καινοτομία και αναπτύσσοντας νέες πρωτοβουλίες. Κύριος στόχος της εταιρείας είναι να αποτελέσει τον κορυφαίο πάροχο ενεργειακών λύσεων χαμηλών εκπομπών άνθρακα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των αιτιών και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

H HELLENiQ ENERGY δραστηριοποιείται στην παραγωγή, εφοδιασμό και εμπορία ενέργειας, εστιάζοντας πλέον ολοένα και περισσότερο σε νέες, πιο καθαρές μορφές, καθώς και σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. To διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, στο σύνολο της αλυσίδας αξίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, περιλαμβάνει τη διύλιση, τον εφοδιασμό και εμπορία πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων και την εμπορία καυσίμων, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται ραγδαία στις ΑΠΕ. Η εταιρεία, μέσω κοινοπραξιών και συμμετοχών, έχει σημαντική παρουσία επίσης στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και στην προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Η HELLENiQ ENERGY τοποθετεί τον άνθρωπο στο κέντρο της επιχειρηματικής στρατηγικής της, έχοντας ως κύρια προτεραιότητα την εξασφάλιση μακροπρόθεσμης πρόσβασης στη βιώσιμη ενέργεια για όλους. Η εταιρεία ως βασικός επενδυτής, εργοδότης, αλλά και ενεργό μέλος της κοινωνίας, έχει σημαντικό κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμα στις χώρες δραστηριοποίησής της, ενώ ταυτόχρονα φιλοδοξεί να είναι ένας σταθερά αξιόπιστος κοινωνικός εταίρος.

Ακολούθησε μας στο Instagram για να είσαι ΠΑΝΤΑ ενήμερος!

Ακολούθησε μας στο Instagram για να είσαι ΠΑΝΤΑ ενήμερος!