ΜΕΝΟΥ

Επιτυχής ολοκλήρωση διεθνούς διαδικτυακού συνεδρίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου

Θέμα του Συνεδρίου «Borderland: Christian Identities and Cultures in Early Modern Cyprus and Beyond».

 Διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία, κατά το διήμερο 6-7 Μαΐου 2022, το διεθνές διαδικτυακό συνέδριο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου με θέμα «Borderland: Christian Identities and Cultures in Early Modern Cyprus and Beyond». Το συνέδριο εντάσσεται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Πτυχές της πολυθρησκευτικότητας και της ανθρωπογεωγραφίας στην πρώιμη νεότερη Κύπρο, από τους Βενετούς στους Οθωμανούς (CyChrist)» (0961/0060).

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τα Διαρθωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, με ανάδοχο φορέα το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. Συνδιοργανωτές, μαζί με το Πολιτιστικό Ίδρυμα, ήταν το Fitzwilliam Museum, Cambridge και τρία ερευνητικά κέντρα του Royal Holloway, University of London (The Hellenic Institute, The Centre for Greek Diaspora Studies και The Centre for the GeoHumanities). Το συνέδριο ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Michael Heslop (1941-2022), ακάματου μελετητή των μεθόριων κοινοτήτων στον υστεροβυζαντινό χώρο, ιδιαίτερα στις περιοχές των Δωδεκανήσων και της Μάνης.

Το συνέδριο εξέτασε την Κύπρο ως «μεθόριο χώρο» (borderland) κατά την ύστερη μεσαιωνική και πρώιμη νεότερη περίοδο (15ο-18ο αιώνες). Ερευνητές από την Κύπρο, τη Μάλτα, την Ιταλία, τη Γερμανία, τη Βρετανία, την Ιρλανδία και τις ΗΠΑ, με διαφορετικές προσεγγίσεις και οπτικές γωνίες, προσέγγισαν το πάντα επίκαιρο ζήτημα της θρησκευτικής και πολιτισμικής ετερότητας και συνύπαρξης, με στόχο τη βαθύτερη και πληρέστερη κατανόηση των ιστορικών ταυτοτήτων. Μεγάλη πρωτοτυπία του συνεδρίου ήταν ο διεπιστημονικός χαρακτήρας των ανακοινώσεων από βυζαντινολόγους, μεσαιωνολόγους, ιστορικούς των νεότερων χρόνων, νεοελληνιστές, αρχαιολόγους, θεολόγους και ανθρωπολόγους, που εμπλούτισαν την επιστημονική έρευνα, δίνοντας αφορμή για γόνιμο διάλογο σε φιλικό κλίμα. Το συνέδριο παρακολούθησαν περίπου 30 άτομα από την Κύπρο και το εξωτερικό. Τα πρακτικά του συνεδρίου πρόκειται να δημοσιευθούν σε μελλοντικό στάδιο.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου, με τις περιλήψεις των ανακοινώσεων, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Ιδρύματος: https://www.boccf.org/research-programmes/CyChrist/

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου

Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία

Για πληροφορίες: 22 128157

www.boccf.org

Ακολούθησε μας στο Instagram για να είσαι ΠΑΝΤΑ ενήμερος!

Ακολούθησε μας στο Instagram για να είσαι ΠΑΝΤΑ ενήμερος!