ΜΕΝΟΥ

CYMEPA και Τράπεζα Κύπρου δρουν για το θαλάσσιο περιβάλλον

Πρόγραμμα Συνεργασίας για Ερευνητική Δραστηριότητα σε θέματα παρακολούθησης και προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Πιλοτικό πρόγραμμα που προνοεί τη μελέτη για τον σχεδιασμό και εγκατάσταση αρχικού συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας του θαλάσσιου νερού στην περιοχή της Μαρίνας Αγία Νάπας, ανακοίνωσαν η CYMEPA και η Τράπεζα Κύπρου, στον Υπουργό Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστα Καδή.

Το πρόγραμμα, είναι το μοναδικό πιλοτικό σύστημα στην περιοχή, το οποίο έχει σκοπό την παρακολούθηση και καταγραφή σημαντικών παραμέτρων ποιότητας νερού σε πραγματικό χρόνο. Τα δεδομένα αυτά θα συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων, που θα ανοίξει το δρόμο σε περαιτέρω μελέτες με στόχο την ανάπτυξη μεθόδων παρακολούθησης και ανίχνευσης πιθανών προβλημάτων και έγκαιρων διορθωτικών παρεμβάσεων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Το πιλοτικό πρόγραμμα, θα υλοποιηθεί από την ερευνητική ομάδα EMERGE του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με την CYMEPA και τη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Η εγκατάσταση του πιλοτικού συστήματος θα γίνει στην περιοχή της Μαρίνας Αγίας Νάπας που επίσης θα παρέχει ουσιαστική στήριξη στην εν λόγω εγκατάσταση και μελέτη, ενδυναμώνοντας περαιτέρω και τη συνεργασία που έχει ήδη αναπτυχθεί με την ερευνητική ομάδα του EMERGE από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε σχετικά θέματα.

Εκ μέρους των συνεργαζόμενων φορέων στην ανακοίνωση για την πιλοτική αυτή μελέτη παρέστησαν η Διευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας Τράπεζας Κύπρου Έλλη Ιωαννίδου, και  ο Γενικός Γραμματέας της CYMEPA Δρ Μιχάλης Ιερείδης.

 

 

 

Ακολούθησε μας στο Instagram για να είσαι ΠΑΝΤΑ ενήμερος!

Ακολούθησε μας στο Instagram για να είσαι ΠΑΝΤΑ ενήμερος!