ΜΕΝΟΥ

Το CDA εκπαιδεύει δημοσίους υπαλλήλους σε θέματα διαχείρισης χρόνου, επικοινωνίας & ομαδικότητας

Το Κολέγιο CDA Πάφου κέρδισε δύο Διαγωνισμούς που προκήρυξε το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού – Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης και προχώρησε με υπογραφή των σχετικών Συμβάσεων  τις 24/4/24 για εκπαίδευση δημοσίων υπαλλήλων σε θέματα «Αποτελεσματικής Οργάνωσης Χρόνου και Εργασίας και Διαχείρισης Εργασιακού Άγχους» και «Αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνεργασίας στο χώρο εργασίας – ανάπτυξη ομαδικότητας».  Οι Συμβάσεις προνοούν την κατάρτιση συνολικά 700 ατόμων, σε 30 προγράμματα που θα υλοποιηθούν σε 8 μήνες και θα είναι διήμερα με διάρκεια 12 ωρών έκαστο.  Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με τα άλλα Παραρτήματα των Κολεγίων CDA σε όλες τις επαρχίες αν παρουσιαστεί ανάγκη. Στόχοι των προγραμμάτων: Με το τέλος των εκπαιδεύσεων αναμένεται ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα συμμετάσχουν θα ενισχύσουν τις γνώσεις, στάσεις και δεξιότητές τους ακολουθώντας στρατηγικές διαχείρισης χρόνου και άγχους, καθώς και εσωτερικής επικοινωνίας και ανάπτυξης ομαδικότητας. Για πληροφορίες Τηλ. 22466520 / 22466535

Ακολούθησε μας στο Instagram για να είσαι ΠΑΝΤΑ ενήμερος!

Ακολούθησε μας στο Instagram για να είσαι ΠΑΝΤΑ ενήμερος!