ΜΕΝΟΥ

Αιτήσεις Σπουδών 2022-23

Η μεταπτυχιακή σχολή του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) ανακοινώνει την έναρξη της υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

Εκπαίδευση σε επαγγελματικό περιβάλλον, εγγυημένος μικρός αριθμός εισακτέων φοιτητών, φοιτητές ενταγμένοι σε ερευνητικές ομάδες, απόφοιτοι με βιογραφικό πλούσιο σε εργασιακή εμπειρία, 30 χρόνια εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Τα στοιχεία αυτά συνθέτουν τη φόρμουλα στην οποία βασίστηκε η μεταπτυχιακή Σχολή του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου.

Συνεχίζοντας την πορεία καινοτομίας στον τομέα της εκπαίδευσης της νέας γενιάς επιστημόνων, η μεταπτυχιακή Σχολή του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) διανύει τη δέκατη χρονιά λειτουργίας της, κατά την οποία αλλάζει ονομασία. Μετά από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, η μέχρι τώρα «Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου», θα υιοθετήσει την ονομασία του ΙΝΓΚ. Η επίσημη εφαρμογή του νέου ονόματος τίθεται σε ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2022. Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου αναπτύσσεται συνεχώς και σε άλλους τομείς στον ευρύτερο τομέα της υγείας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα και την επακόλουθη ανάπτυξη και εξέλιξη της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης που παρέχει, εφόσον τα προγράμματα που προσφέρει είναι απόλυτα συνυφασμένα με τις δραστηριότητες του.

Εκπαίδευση και εργασιακή εμπειρία

Βασισμένη στους τρεις πυλώνες του Ινστιτούτου, Έρευνα – Υπηρεσίες – Εκπαίδευση, η Σχολή προετοιμάζει τη νέα γενιά επιστημόνων. Αντλώντας από την εμπειρία του κλινικού και ερευνητικού προσωπικού του ΙΝΓΚ, οι φοιτητές εκπονούν τις ερευνητικές τους διατριβές στα εργαστήρια του Ινστιτούτου, πλήρως ενταγμένοι σαν μέλη των ερευνητικών ομάδων, αποκτώντας εμπειρία σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες.

Η Σχολή παραμένοντας επικεντρωμένη στις ειδικότητες του ΙΝΓΚ, στους τομείς στους οποίους διαπρέπουν οι Καθηγητές-Ερευνητές, προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ (MSc) στους κλάδους της Ιατρικής Γενετικής, Μοριακής Ιατρικής, Νευροεπιστήμης και Βιοϊατρικής Έρευνας. Επιπλέον, προσφέρονται διδακτορικά προγράμματα (PhD) στους κλάδους της Ιατρικής Γενετικής, Μοριακής Ιατρικής και Νευροεπιστήμης. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, μπορούν να πληροφορηθούν για τα προγράμματα και την υποβολή αιτήσεων στην ιστοσελίδα της Σχολής www.cing.ac.cy/csmm/  καθώς και από το Γραφείο Εκπαίδευσης στο τηλέφωνο 22 392840/841/844. Προσφέρονται υποτροφίες τόσο σε επίπεδο προγραμμάτων Μάστερ όσο και σε επίπεδο Διδακτορικών προγραμμάτων.

 

Ακολούθησε μας στο Instagram για να είσαι ΠΑΝΤΑ ενήμερος!

Ακολούθησε μας στο Instagram για να είσαι ΠΑΝΤΑ ενήμερος!